Firma Solutions & BHP oferuje Państwu stałą współpracę opartą na zasadach outsourcingu lub korzystanie z wybranych usług BHP zgodnie z art. 237 11 oraz § 2. Kodeksu Pracy: Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

W ramach outsourcingu BHP zapewnimy wszystkie czynności związane z obsługą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną PPOŻ.

Podmiot korzystający z usług outsourcingu w ramach obsługi BHP może zrezygnować z zatrudniania pracownika służb BHP. Powierzenie prowadzania spraw BHP (i ochrony PPOŻ.) firmie zewnętrznej nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan BHP i PPOŻ. w swoim zakładzie.

—————————————————————————————–

Cena za oferowane usługi, uzależniona jest od ilości pracowników, wielkości firmyzleconej ilości i tempa prac.

Zakres oferty:

 • analizy i opinie w zakresie doboru pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów BHP i PPOŻ.;
 • doradztwo w zakresie Prawa Pracy;
 • inspekcję BHP stanowisk pracy;
 • nadzór BHP na budowie;
 • okresowe analizy stanu BHP i PPOŻ. w zakładzie pracy;
 • opracowania instrukcji stanowiskowych;
 • opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego (art. 226 11 KP);
 • organizacja pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych (tzw. badania środowiskowe);
 • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • pomoc przy prowadzeniu rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • przeprowadzanie szkoleń BHP (wstępnych, okresowych);
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy.

W/w usługi świadczyć będą wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie BHP i PPOŻ.

Powyższe usługi realizujemy na podstawie umów stałych lub jednorazowych zleceń.

W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi specjalistami pod numerami telefonów:
605 789 845 oraz 660 093 827
.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Masz pytania?

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu, w wiadomości zwrotnej odpowiemy na zadane pytanie.
Napisz do nas lub zadzwoń:

Formularz kontaktowy

  Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.solutionsbhp.pl
  Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.