Fotowoltaika (potocznie błędnie w przestrzeni publicznej nazywana fotowoltaniką) to metoda wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z promieniowania słonecznego.

Aby zamienić światło słoneczne, w użyteczny prąd, niezbędne jest zamontowanie paneli fotowoltaicznych wraz z uzupełniającym oprzyrządowaniem, w tym inwerterem/ami zamieniającym/i w ramach takiego systemu prąd stały na prąd zmienny.

Dla istniejących budynków moc instalacji dobiera się do średniego zużycia energii elektrycznej/miesiąc za ostatni rok. W przypadku nowych budynków zużycie prądu należy oszacować na podstawie planowanego wykorzystania, a więc określić ilość i rodzaj urządzeń energochłonnych oraz ich czas eksploatacji. Gdy podczas użytkowania instalacji ta okaże się za mała (np. w między czasie dokupi się inne, energochłonne urządzenia jak zmywarkę, chłodziarko-zamrażarkę czy klimatyzator), zawsze istnieje możliwość rozbudowy takiego systemu o nowe jednostki mocy oraz inwerter(y).

Kolejnym niemniej ważnym czynnikiem przy analizie możliwości zaimplementowania fotowoltaiki jest określenie możliwości technicznych na określonej lokalizacji, w tym powierzchni dachu lub gruntu, kierunku ekspozycji powierzchni instalacyjnej względem słońca oraz jej kąta nachylenia a także możliwości występowania tzw. zacienień. W przypadku braku optymalnych warunków, istnieje możliwość dobrania większej mocy instalacji, tak by ta pokryła całkowite zapotrzebowanie gospodarstwa na energię elektryczną.

Poniżej w formularzu „zapytaj o fotowoltaikę” ułatwiamy Państwu możliwość podania tychże informacji, umożliwiających przedstawienie wstępnej oferty.

Dla naszych klientów oferujemy następujące rozwiązania:

  • mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW (przyłączane do sieci o napięciu niższym niż 110kV) – otrzymuje się wówczas status prosumenta;
  • małe instalacje fotowoltaiczne o mocy 50-500 kW (przyłączane do sieci o napięciu znamionowym niższym niż 110kV) – otrzymuje się wówczas status wytwórcy energii w małej instalacji fotowoltaicznej;
  • duże instalacje fotowoltaiczne o mocy >500 kW (tzw. farmy fotowoltaicznej) – wymagana koncesja na produkcję energii elektrycznej.

Ważne!

1 kwietnia 2022 r. ruszył w Polsce nowy system rozliczeń dla prosumentów net-billing, który zastąpi tak zwany system opustów. Te nowe regulacje obejmują przede wszystkim nowych prosumentów, czyli właścicieli mikroinstalacji o mocy do 50 kW.

 

Net-billing oznacza, że prosumenci będą mogli sprzedawać wprowadzone do sieci nadwyżki energii (ponad to co jest wyprodukowane na własne potrzeby) po określonej (hurtowej) cenie, ale za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy.

Net-billing to innymi słowy:

  • sprzedasz nadwyżek wyprodukowanej energii w mikroinstalacji PV po cenach hurtowych,
  • kupno prądu, gdy się go potrzebuje, po cenach detalicznych*.
* Ceny detaliczne są wyższe, ponieważ zawierają opłaty dystrybucyjne i inne oraz podatki.

Powyższy system ma na celu odwiedzenie inwestorów od realizowania instalacji na wyrost (czyt. przewymiarowanych). Według nowych zasad nadwyżkę energii z danego miesiąca będzie można wykorzystać w ciągu roku, ale po przekroczeniu tego terminu otrzyma się nadpłatę w wysokości tylko 20% wartości odprowadzonego prądu.

 

Reasumując, od 1 kwietnia 2022 r. zamiast magazynować nadwyżki energii w sieci energetycznej, prosument może je odsprzedawać.

 

W ofercie na instalacje fotowoltaiczne korzystamy ze sprawdzonych marek, takich jak: Longi, JA Solar, Q CELLS oraz Hyunday dla paneli fotowoltaicznych,

 

 

 

a z inwerterów takich jak: SMA, SolarEdge, Fronius, FoxESS oraz Huawei.

 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Zapytaj o fotowoltaikę dla domu/dla firmy:    Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.solutionsbhp.pl
    Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.