W ramach oferty, zapewniamy usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony PPOŻ., a w tym:

 • audyty wraz zaleceniami dot. obiektów pod kątem spełnienia wymagań ochrony PPOŻ.;
 • okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu PPOŻ.;
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowanie i implementacja instrukcji, procedur, wewnętrznych przepisów, regulaminów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 • pomoc w oznakowaniu i rozmieszczeniu oraz wyposażeniu obiektów w wymagany sprzęt PPOŻ.;
 • pomoc w oznakowaniu dróg i wyjść ewakuacyjnych;
 • prowadzenie szkoleń z ochrony PPOŻ. dla pracowników i pracodawców.

 

Na mocy art. 209 1 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć w firmie pracownika, który będzie odpowiedzialny za wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Celem oferowanych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie zakładu pracy oraz nauczenie ich reguł postępowania na wypadek pożaru. Szkoleniu podlegają nowo zatrudnieni pracownicy (wstępne kursy PPOŻ.) oraz pracodawcy i już pracujący na swoich stanowiskach (okresowe kursy PPOŻ.).

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Cena ustalana na podstawie kryterium w tabeli poniżej.
W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny: 605 789 845 / 660 093 827 lub e-mail: kontakt@solutionsbhp.pl

Cennik szkoleń z zakresu ochrony PPOŻ.

Liczba osób:1-56-10pow. 10
Cena brutto za osobę:150 zł130 zł110 zł
Cena promocyjna*:130 zł120 zł100 zł
* realizowane ze szkoleniem okresowym z zakresu BHP

Solutions & BHP oferuje również Państwu rzetelne przygotowanie/aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów w Państwa zakładzie pracy zgodnie z najnowszymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Instrukcje pożarowe tworzyć będą dla Państwa specjaliści z zakresu pożarnictwa.

Aby poznać wycenę opracowania/aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego prosimy o skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego.

Zapytaj o ofertę na opracowanie/aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

  Proszę uzupełnić następujące dane dotyczące wielkości i przeznaczenia obiektu

  Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.solutionsbhp.pl
  Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.