Oferta w tym zakresie obejmuje poszukiwanie i docelowo przedstawienie możliwości finansowania ze środków zewnętrznych (publicznych, unijnych) w formie dotacji bezzwrotnej zgłoszonej potrzeby projektowej.

Zapewniamy:

  • dobór najlepszego programu/działania do przedstawionej koncepcji projektu;
  • analizę planowanego przedsięwzięcia pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania, kryteriów oceny oraz szans otrzymania środków;
  • przygotowanie wniosku o dotację (wraz z niezbędnymi załącznikami);
  • bieżące działania kontrolne ze złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej i merytorycznej, kontakt z instytucjami weryfikującymi wniosek aplikacyjny;
  • kompleksowe doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji do podpisywania umowy o dofinansowanie projektu;
  • niezbędne wsparcie potrzebne do rozliczenia dotacji, obejmujące przygotowanie dokumentacji (w tym sprawozdania z realizacji projektu), nadzór nad prawidłowością wystawionych dokumentów finansowych, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień.

 

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania poniższego formularza, w celu przedstawienia swojej potrzeby w zakresie dofinansowania ze środków zewnętrznych:
    Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.solutionsbhp.pl
    Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.