W ramach oferty, zapewniamy usługi doradczekontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony PPOŻ., a w tym:

  • audyty wraz zaleceniami dot. obiektów pod kątem spełnienia wymagań ochrony PPOŻ.;
  • okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu PPOŻ.;
  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • opracowanie i implementacja instrukcji, procedur, wewnętrznych przepisów, regulaminów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
  • pomoc w oznakowaniu i rozmieszczeniu oraz wyposażeniu obiektów w wymagany sprzęt PPOŻ.;
  • pomoc w oznakowaniu dróg i wyjść ewakuacyjnych;
  • prowadzenie szkoleń z ochrony PPOŻ. dla pracowników i pracodawców.

 

Ważne!

Na mocy art. 209 1 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć w firmie pracownika, który będzie odpowiedzialny za wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Celem oferowanych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie zakładu pracy oraz nauczenie ich reguł postępowania na wypadek pożaru. Szkoleniu podlegają nowo zatrudnieni pracownicy (wstępne kursy PPOŻ.) oraz pracodawcy i już pracujący na swoich stanowiskach (okresowe kursy PPOŻ.). Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Solutions & BHP oferuje również Państwu rzetelne przygotowanie/aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów w Państwa zakładzie pracy zgodnie z najnowszymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). Instrukcje pożarowe tworzyć będą dla Państwa specjaliści z zakresu pożarnictwa.