Podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z Kodeksu Pracy jest przeszkolenie pracowników z zakresu BHP przed podjęciem pracy i prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Firma Solutions & BHP oferuje Państwu następujące szkolenia z zakresu BHP:

Rodzaj szkoleniaRodzaj stanowiskaForma szkolenia1 – 5 osób6 – 10 osóbpow. 10 osóbWażność szkolenia
cennik szkoleń
stacjonarneonlinecena za 1 os.cena za 1 os.cena za 1 os.
Szkolenie wstępne BHPpracownikZawiera-70 zł60 zł50 zł1 rok
pracodawcaZawiera-70 zł--0,5 roku
Okresowe BHPpracodawca i kadra kierownicza*ZawieraZawiera250 zł200 zł200 zł5 lat
inżynieryjno - techniczneZawieraZawiera250 zł200 zł200 zł5 lat
robotnicze – prace szczególnie niebezpieczneZawiera-80 zł80 zł70 zł1 rok

* kurs stworzony z myślą o osobach, przeprowadzających instruktaż stanowiskowy. Certyfikat ukończenia kursu potwierdza zdobycie odpowiedniej wiedzy merytorycznej i dydaktycznej niezbędnej do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego u nowo przyjętego pracownika.

** podane ceny w tabeli, obowiązują do 30 km. od siedziby firmy, w pozostałych przypadkach, do usługi będzie doliczona cena za dojazd wg stawki 0,8358 zł. za 1 km

*** szkolenia są zwolnione z podatku VAT

 

Szkolenie wstępne BHP

Każdy nowozatrudniony pracownik, zanim zostanie dopuszczone do pracy przez pracodawcę musi przejść szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracodawcę lub pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, który posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, albo zlecany firmie zewnętrznej – pracownik odbywa 3 godziny lekcyjne szkolenia.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez bezpośredniego kierownika nowozatrudnionej osoby i odbywa się na stanowisku pracy pracownika.

Każdy pracownik musi przejść szkolenie wstępne BHP. Z jednym wyjątkiem – szkolenia wstępnego przed dopuszczeniem do pracy nie musi przechodzić pracownik, który podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio lub z przerwą do 30 dni przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

Warto wiedzieć – zmiany w przepisach!

Do 31 grudnia 2018 r. pracodawca miał obowiązek zapewnienia okresowego szkolenia w zakresie bhp wszystkim zatrudnianym pracownikom. Jednak 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ten obowiązek ograniczają. Obecnie szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

 

Pierwsza pomoc

Na podstawie Art. 209 1 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczenia osób do udzielenia pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. nr 129, poz. 844, z późn. zm.) pracodawca powinien zapewnić pracownikom sprawny i funkcjonujący system udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przedmiotem oferty Solutions & BHP w tym zakresie jest kurs pierwszej pomocy. Celem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. Kurs z udzielenia pierwszej pomocy kierujemy nie tylko dla pracowników, ale dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się fachowo ratować życie w sytuacjach zagrożenia. Szkolenia te wykonywane są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych, których wiedza i umiejętności poparte są wieloletnią praktyką i doświadczeniem. Pozytywne kończenie kursu pierwszej pomocy, pozwala na zdobycie certyfikatu z zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzimy w specjalistycznym ośrodku szkolenia. Zlecenia grupowe przyjmujemy przy zgłoszeniu minimum 5 osób, a na indywidualne kierujemy w zależności od dostępności miejsc na najbliższym kursie.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.