Solutions & BHP oferuje Państwu stałą współpracę (czyt. obsługę BHP) opartą na zasadach outsourcingu lub korzystanie z wybranych usług BHP zgodnie z art. 237 11 § 2. Kodeksu Pracy: Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. W ramach outsourcingu BHP zapewnimy wszystkie czynności związane z obsługą bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony PPOŻ. (w tym audyt ochrony PPOŻ., serwis sprzętu PPOŻ. i inne). Podmiot korzystający z usług outsourcingu w ramach obsługi BHP może zrezygnować z zatrudniania pracownika służb BHP. Powierzenie prowadzania spraw BHP (i ochrony PPOŻ.) firmie zewnętrznej nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan BHP i PPOŻ. w swoim zakładzie pracy.

Cena za oferowane usługi, uzależniona jest od ilości pracownikówwielkości firmyzleconej ilości i oczekiwanego terminu wykonania prac.

 

Zakres oferty:

 • analizy i opinie w zakresie doboru pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów BHP i PPOŻ.;
 • doradztwo w zakresie Prawa Pracy;
 • inspekcja BHP stanowisk pracy;
 • nadzór BHP na budowie;
 • okresowe analizy stanu BHP i PPOŻ. w zakładzie pracy;
 • opracowania instrukcji stanowiskowych;
 • opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego (art. 226 11 KP);
 • organizacja pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych (tzw. badania środowiskowe);
 • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • pomoc przy prowadzeniu rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • przeprowadzanie szkoleń BHP (wstępnych, okresowych);
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy.

 

W/w usługi świadczyć będą wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie BHP i PPOŻ. Powyższe zlecenia realizujemy na podstawie umów stałych lub jednorazowych zleceń.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.