Ofertę współpracy kierujemy do wszelkich podmiotów realizujących eventy szkoleniowo – konferencyjne, poszukujących partnera z doświadczeniem do kooperacji przy realizacji tychże projektów.

Zapewniamy:

  • doradztwo w zakresie wydatków, optymalizację kosztów;
  • obsługę PR wydarzenia, w tym założenie i prowadzenie social mediów oraz kontakt z mediami;
  • tworzenie dedykowanych wydarzeniu stron WWW;
  • prowadzenie biura organizacyjnego planowanego przedsięwzięcia;
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektu;
  • rozliczanie poszczególnych wydatków;
  • sporządzanie sprawozdań merytorycznych oraz nadzór nad poprawnym wykonaniem poszczególnych etapów projektu;
  • przygotowanie i ewaluację realizowanego przedsięwzięcia, a także…

pozyskanie dofinansowania (w formie dotacji!) ze środków publicznych lub unijnych (jeśli takowe będą dostępne) na realizację planowanego eventu.

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.